Batik

SW G07029/58 Batik Blumenrand

4,95 €

SW G07029/58 Batik Blumenrand

4,95 €

2½ x 8½ cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 58

SW Q07035/59 Batik Hintergrund

7,90 €

SW Q07035/59 Batik Hintergrund

7,90 €

8 x 8 cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 59 en SW Plate 58

SW R07031/58 Batik Paradiesvogel gross

9,25 €

SW R07031/58 Batik Paradiesvogel gross

9,25 €

7 x 12½ cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 58

SW P07036/59 Batik Paradiesvogel klein

7,40 €

SW P07036/59 Batik Paradiesvogel klein

7,40 €

5 x 8½ cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 59

SW N07030/58 Batik Schmetterling

6,90 €

SW N07030/58 Batik Schmetterling

6,90 €

5½ x 6½ cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 58

SW R07032/58 Batik Tiger

9,25 €

SW R07032/58 Batik Tiger

9,25 €

8 x 12½ cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 58

SW R07033/59 Batik Wasservogel gross

9,25 €

SW R07033/59 Batik Wasservogel gross

9,25 €

7½ x 10 cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 59

SW P07034/59 Batik Wasservogel klein

7,40 €

SW P07034/59 Batik Wasservogel klein

7,40 €

6 x 9 cm

Schauen sie sich auch an SW Plate 59

PLATESW058 Plate 058 Batik 1

19,50 €

PLATESW058 Plate 058 Batik 1

19,50 €

13 x 18 cm

PLATESW059 Plate 059 Batik 2

19,50 €

PLATESW059 Plate 059 Batik 2

19,50 €

13 x 18 cm